SEVERUS

severus_kolo
wczesna
ziarno, kiszonka, grys
180
190
NOWOŚĆ 2015
zbliżony do flint
bardzo szybki
niski do średniego
równomierne dojrzewanie ziarna i reszty rośliny
bardzo zimne, zimne, optymalne, suche, bardzo suche
severus_stan
  • polecana do uprawy w całej Polsce - szczególnie w rejonach o krótkim okresie wegetacji lub przy opóźnionych siewach
  • ultrawczesna odmiana na ziarno o relatywnie bardzo wysokim plonie w tej grupie wczesności
  • najsuchsze ziarno podczas zbioru we wszystkich doświadczeniach łanowych i hodowlanych KWS w Polsce 2012-2013
  • wybitnie dobry wigor początkowy
  • dostosowana do wszystkich rodzajów gleb
  • wysoki plon suchej masy całych roślin w tej grupie wczesności
  • bardzo wysoki udział kolb (powyżej 56% plonu SM całych roślin)
  • wysoka koncentracja energii (11,75 MJ/kg)*
severus_foto_1
severus_foto_2

Dodatkowe informacje