KWS LIVADO

PRZEZNACZENIE
NOWOSC
POLLENPLUS
nowy wymiar plonu
Żyto hybrydowe
  • Wysoki poziom plonowania oraz doskonała zdrowotność - odmiana nowej generacji z systemem POLLENPLUS®
  • Uniwersalne użytkowanie zebranego plonu - sprzedaż na cele konsumpcyjne lub paszowe
  • Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem
  • 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego
livado_profil
livado_fot1
livado_fot2

Dodatkowe informacje