KWS BONO

PRZEZNACZENIE
POLLENPLUS
tolerancyjne na suszę
Żyto hybrydowe
  • Większa odporność na suszę - wysoki potencjał plonowania również w warunkach stresu wodnego
  • Wyrównany profi l zdrowotnościowy - dobra odporność na rdzę oraz mączniaka
  • Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem
  • 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego
bono_profil
bono_fot1

Dodatkowe informacje