RICARDINIO

ricardinio_kolo
średniowczesna
ziarno, kiszonka, grys
230
240
pośredni (flint/dent)
szybki, bardzo szybki
wysoki, bardzo wysoki
długo zielona reszta rośliny
zimne, optymalne, suche
ricardinio_stan
 • doskonale wykorzystuje potencjał produkcyjny gleb urodzajnych dobrze magazynujących wodę
 • rekordowo plonująca średniowczesna odmiana ziarnowa
 • najwyższe plony ziarna w grupie średniowczesnej w doświadczeniach rejestrowych COBORU w suchym 2008 roku
 • najwyżej plonująca odmiana ziarnowa spośród wszystkich badanych w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2009
 • najwyżej plonująca odmiana średniowczesna w serii doświadczeń rozpoznawczych PDO COBORU i PZPK 2009
 • 1. miejsce w 2011 i 2. miejsce w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK³ najwyższe noty w plonie ziarna w badaniach niemieckich
 • dobrze sprawdzony: wysokie plonowanie potwierdził w ostatnich czterech latach doświadczeń łanowych KWS prowadzonych w warunkach praktyki rolniczej
 • doskonała omłacalność - bardzo niski udział ziaren uszkodzonych
 • bardzo sprawne oddawanie wody z ziarna przed zbiorem i podczas suszenia przesądza o najwyższej rentowności produkcji ziarna kukurydzy
 • rośliny średniowysokie w typie stay green
 • najwyższe noty w zawartości skrobi w kiszonce w badaniach niemieckich3
 • do produkcji wysokojakościowej kiszonki dla najbardziej wydajnych grup zwierząt
ricardinio_foto_1
ricardinio_foto_2
ricardinio_foto_3

Dodatkowe informacje