SILVESTRE

silvestre_kolo
średniowczesna
ziarno, kiszonka, biogaz
220
230
pośredni (flint/dent)
bardzo szybki
wysoki, bardzo wysoki
długo zielona reszta rośliny
bardzo zimne, zimne, optymalne, suche, bardzo suche
silvestre_stan
  • przydatny w ekstensywnych warunkach produkcji kiszonki z kukurydzy, gdy osiąganie wysokich plonów jest ograniczone małą ilością opadów i niską żyznością gleby
  • typowa odmiana kiszonkowa, na wczesny zbiór
  • najwyższy plon suchej masy w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych w latach 2005, 2006 i 2007
  • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną, osiągając maksymalną zawartość skrobi w kiszonce
  • przydatna w rejonach o krótszym okresie wegetacji, gdzie umożliwia zbiór na kiszonkę w optymalnej fazie dojrzałości przed nadejściem jesiennych przymrozków
silvestre_foto_1

Dodatkowe informacje