RONALDINIO

ronaldinio_kolo
średniopóźna
ziarno, kiszonka, biogaz, grys
260
260
zbliżony do flint
szybki, bardzo szybki
wysoki, bardzo wysoki
bardzo długo zielona reszta rośliny
bardzo zimne, zimne, optymalne, suche
ronaldinio_stan
 • uniwersalna odmiana ogólnoużytkowa
 • wysoka zdolność adaptacji w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
 • elastyczna pod względem sposobu wykorzystania: ziarno, kiszonka, grys, biogaz
 • bardzo wysokie i stabilne w latach plony ziarna i suchej masy
 • wytrzymała i tolerancyjna na stresy
 • od trzech lat jest najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy w Europie!
 • rośliny średniowysokie lub wysokie, bardzo wyrównane kolby typu fix
 • nieduże wymagania glebowe dzięki wysokiej tolerancji na suszę
 • jedna z najwyżej i najstabilniej plonujących odmian w zmiennych pogodowo ostatnich sześciu latach
 • najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU w suchym 2006 roku2
 • ziarno szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności ok. 30%
 • optymalne połączenie parametrów ilościowych i jakościowych w użytkowaniu na kiszonkę
 • bardzo wysoki i stabilny plon skrobi w połączeniu z dobrą strawnością całej rośliny3
 • mocno wydłużona optymalna faza do zbioru: szybko gromadzi skrobię wcześnie osiągając jej wysoką zawartość
 • zbiór w późniejszym terminie pozwala na osiągnięcie podwyższonych zawartości skrobi bez spadku strawności całej rośliny
 • przydatna we wszystkich systemach żywienia zwierząt, zarówno opartych na trawach jak i kiszonce z kukurydzy jako paszy podstawowej
ronaldinio_foto_1
ronaldinio_foto_2
ronaldinio_foto_3

Dodatkowe informacje