GROSSO

grosso_kolo
średniopóźna
ziarno, kiszonka, biogaz
260
260
nowosc_2013
pośredni (flint/dent)
szybki, bardzo szybki
wysoki, bardzo wysoki
bardzo długo zielona reszta rośliny
zimne, optymalne, suche, bardzo suche
grosso_stan
  • dobra tolerancja na helmintosporiozę liści i fuzariozę
  • średniowysoka roślina, bujnie ulistniona w typie stay green, odporna na wyleganie
  • bardzo długie kolby typu flex, najczęściej z 16 rzędami ziaren na obwodzie
  • doświadczenia ścisłe na glebach lekkich wskazują na dobrą tolerancję na suszę (patrz wyniki
  • najwyższa nota w plonie ziarna w badaniach w Niemczech
  • najwyższy plon ziarna wśród wszystkich badanych odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2010
  • najwyższa nota w plonie ogólnej suchej masy w badaniach w Niemczech
  • najwyższa nota w plonie ogólnej suchej masy w badaniach rejestracyjnych w Niemczech
  • kiszonka z bardzo wysokim udziałem ziarna
  • w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK uzyskała w 2012 plon suchej masy kolb 115,9 dt/ha i udział kolb 54,9%
grosso_foto_1

Dodatkowe informacje