CASSILAS

cassilas_kolo
średniopóźna
kiszonka, biogaz
--
260
zbliżony do flint
szybki, bardzo szybki
średni do wysokiego, wysoki
długo zielona reszta rośliny
zimne, optymalne, suche
cassilas_stan
  • roślina wysoka, zdrowo dojrzewająca, odporna na helmintosporiozę
  • dobrze wykorzystuje potencjał gleb żyznych lub utrzymanych w wysokiej kulturze
  • nadaje się także do uprawy na wysoko nawożonych nawozami organicznymi glebach średnich i lekkich
  • bardzo wysokie plony ziarna
  • ziarno przydatne do zakiszania w rękawach ze względu na wysoką wilgotność w czasie zbioru
  • bardzo wysoko plonująca odmiana kiszonkowa z pogranicza grupy średniowczesnej i średniopóźnej
  • przeznaczona do produkcji kiszonki dla bydła i biomasy dla biogazowni
  • najwyższy plon ogólny suchej masy i suchej masy kolb wśród wszystkich odmian badanych w doświadczeniach rejestrowych w latach 2009 i 2010 oraz doświadczeniach rozpoznawczych w grupie średniowczesnej w 2010
  • najwyższy plon suchej masy w doświadczeniach PDO COBORU i PZPK w 2011
  • wysoki, często przekraczający 55% udział kolb w kiszonce
cassilas_foto_1

Dodatkowe informacje