ATLETICO

atletico_kolo
późna
kiszonka, biogaz
--
280
pośredni (flint/dent)
szybki, bardzo szybki
bardzo wysoki
długo zielona reszta rośliny
bardzo zimne, zimne, optymalne, suche
atletico_stan
 • dobre tempo rozwoju początkowego
 • rośliny o dużym pokroju, mało podatne na Fusarium spp.
 • dobra odporność na wyleganie
 • tolerancyjny na suszę
 • przydatny na wszystkie stanowiska pod uprawę kukurydzy
 • optymalny do produkcji biogazu
 • bardzo wysoki plon ogólnej suchej masy
 • wierne plonowanie
 • najwyższa nota w plonie suchej masy w oficjalnych wynikach w Niemczech
 • dobre właściwości w produkcji biogazu potwierdzone w badaniach i praktyce
 • w doświadczeniach łanowych KWS wyróżnił się wysokim plonem świeżej i suchej masy w Polsce centralnej i północnej
atletico_foto_1

Dodatkowe informacje