AGRO YOKO

agroyoko_kolo
średniowczesna
kiszonka, biogaz
--
240
pośredni (flint/dent)
bardzo szybki
wysoki, bardzo wysoki
bardzo długo zielona reszta rośliny
bardzo zimne, zimne, optymalne, suche
agroyoko_stan
 • Średnio wczesna kiszonka o bardzo wysokim plonie świeżej i suchej masy
 • Bardzo dobry wigor początkowy i wysoka tolerancja na chłody gwarantuje wysokie plony nawet w chłodne lata.
 • Przed zbiorem na kiszonkę ziarno bardzo powoli oddaje wodę, a roślina długo utrzymuje zielony kolor, dlatego ma szerokie okno żniwne - dodatkowe 10-14 dni na zbiór (w porównaniu do odmian tradycyjnych bez cechy wydłużonej zieloności).
 • Była zawsze najwyższą odmianą na każdym polu, ale nigdy nie wylegała.
 • Odmiana została sprawdzona w doświadczeniach łanowych KWS w Polsce i w Niemczech. Potwierdziła w nich wybitnie wysoki potencjał plonu ogólnej suchej masy całych roślin.
 • Strawność całych roślin w zakresie 72,3 do 76,1%, a zawartość skrobi w zielonce od 30,9 do 34,1% (na podstawie badań 44 prób w laboratorium KWS w Einbeck 2011-12)
 • Wysoka do bardzo wysokiej wydajność ogólnego plonu suchej masy (wg punktacji BSA*- 8)
 • Polecana do produkcji kiszonki, gdy zależy nam na wysokich plonach masy z 1 ha
 • Rośliny bardzo wysokie (wg punktacji BSA-9)
 • FAO 240 zapewnia bezpieczeństwo osiągnięcia wymaganego do zbioru na kiszonkę poziomu suchej masy całych roślin na terenie całej Polski
 • Wysoka tolerancja na Fusarium spp. – niskie ryzyko zanieczyszczenia paszy mikotoksynami
 • Rośliny są stabilne i mimo dużej wysokości nie wylegają przed zbiorem na kiszonkę
 • Odmiana tolerancyjna na Helminthosporium maydis (ważna choroba liści kukurydzy, która powoduje powstawanie suchych i podłużnych plam na liściach i przedwczesne zasychanie roślin, szczególnie groźna w latach wilgotnych i w pobliżu cieków wodnych i jezior)
agroyoko_foto_1
agroyoko_foto2
agroyoko_foto3

Dodatkowe informacje