Adob Bor

Jednoskładnikowy, płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością boru. Adob ® Bor jest wysoko skoncentrowanym nawozem dolistnym, przeznaczonym do zasilania upraw szczególnie wrażliwych na niedobór boru: rzepaku, buraków cukrowych i pastewnych, ziemniaków, kukurydzy, roślin strączkowych, lucerny, upraw sadowniczych i warzywniczych.

Bor jest niezbędnym pierwiastkiem w żywieniu roślin:

  • bierze udział w powstawaniu polisacharydów ściany komórkowej,
  • bierze udział w procesie wzrostu (podziały komórkowe, wzrost łagiewki pyłkowej),
  • pośrednio uczestniczy w transporcie cukrów,
  • reguluje aktywność auksyn.

Braki przyswajalnych form boru występują na ponad 90% powierzchni Polski. Z tego powodu rośliny borolubne wymagają corocznego dolistnego nawożenia borem – jest to najefektywniejsza forma nawożenia. Niedobór tego pierwiastka występuje szczególnie podczas suszy oraz na glebach lekkich i o wysokim odczynie.

Dodatkowe informacje