Adob Mn

Wieloskładnikowy, płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością manganu przyswajalnego dla roślin. Nawóz Adob ® Mn przeznaczony jest do zasilania upraw szczególnie wrażliwych na niedobór manganu: zbóż, rzepaku, ziemniaków i buraków cukrowych.

Mangan jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju i plonowania roślin, ponieważ:

  • bierze udział w procesie fotosyntezy, syntezie białek, pobieraniu i asymilacji wielu składników pokarmowych,
  • reguluje stężenie hormonów roślinnych (wzrost) i pobieranie żelaza, co wpływa na wytwarzanie chlorofilu,
  • zwiększa zimotrwałość.

Z brakami manganu lub trudnościami w pobieraniu tego pierwiastka przez rośliny spotykamy się najczęściej na glebach:

  • o odczynie obojętnym lub zasadowym,
  • świeżo wapnowanych,
  • lekkich,
  • przesuszonych,
  • organicznych, zalegających na podłożu wapiennym,
  • intensywnie nawożonych nawozami mineralnymi,
  • z dużą zawartością żelaza przyswajalnego dla roślin.

Dodatkowe informacje