JULIUS

każdy chce go mieć
Pszenica ozima
  • Bardzo dobra zimotrwałość - zweryfikowana w trakcie ekstremalnej zimy 2012, jak i w oficjalnych doświadczeniach PDOiR, rekomendacja do uprawy we wszystkich rejonach kraju
  • Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych - satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy
  • Wysokie i wierne plonowanie - na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy
  • Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna - grupa jakościowa A, wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E - elitarna
  • Elastyczny w terminie siewu - doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach
julius_profil
julius_fot1
julius_fot2

Dodatkowe informacje