AGRO VITALLO

agrovitaallo_kolo
późna
ziarno, kiszonka, biogaz
280
280
NOWOŚĆ 2014
pośredni (flint/dent)
szybki
bardzo wysoki
bardzo długo zielona reszta rośliny
zimne, optymalne, suche
agrovitallo_stan
  • wszechstronne użytkowanie na biogaz, kiszonkę i ziarno
  • bardzo wysokie i imponujące rośliny (9 wg skali BSA)
  • duże, dobrze wypełnione kolby z wieloma rzędami ziarniaków
  • najwyższe plony suchej masy (9 wg skali BSA)
  • bardzo stabilne plonowanie
  • szybki rozwój początkowy
  • jedne z najwyższych wydajności biogazu z 1 ha kukurydzy energetycznej
agrovitallo_foto1
agrovitallo_foto2

Dodatkowe informacje