MARCOPOLOS F1

Odkryj świat najlepszych mieszańców z KWS
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
Odmiana o bardzo dobrej
przydatności na cele paszowe
- niskiej zawartości glukozynolanów
(poniżej 10μM/g)
marcopolos_prev
  • w pełni zrestorowany mieszaniec w typie OGURA
  • zarejestrowany w 2012 r. w Krajowym Rejestrze po 2 latach badań COBORU
  • bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
  • bardzo niska zawartość glukozynolanów
  • dobra zimotrwałość
  • odporna na osypywanie nasion
  • szybki rozwój jesienny jak i wiosenny
  • duże zdolności regeneracyjne roślin
  • plon nasion wyższy od wzorca o 6,7 dt/ha w roku 2010 i 3,1 dt/ha w roku 2011 (COBORU)

HYBRIROCK F1

Plon stabilny jak skała
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
hybrirock_prev
  • w pełni zrestorowany mieszaniec w typie OGURA
  • bardzo wysoki potencjał plonowania
  • dobra zawartość tłuszczu w nasionach
  • przydatna przy opóźnionych siewach
  • polecana na typowe stanowiska do uprawy rzepaku
  • odporna na wyleganie
  • odporna na osypywanie nasion
  • bardzo szybki rozwój jesienny i wiosenny start wegetacji
  • duże zdolności regeneracyjne roślin
  • niska podatność na choroby grzybowe
  • plon nasion wyższy od wzorca COBORU średnio o 4,9 dt/ha! (średnia z lat 2009-2011)

KODIAK F1

Wygrywa z najsilniejszym mrozem
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
kodiak_prev
  • w pełni zrestorowany mieszaniec w typie OGURA
  • w końcowej fazie badań rejestrowych COBORU
  • odmiana o stosunkowo niskiej wysokości
  • odporna na wyleganie
  • duża odporność na wymarzanie
  • posiada duże zdolności regeneracyjne po uszkodzeniach mrozowych
  • bardzo wysoki potencjał plonowania
  • dobra zawartość tłuszczu w nasionach
  • przydatna przy opóźnionych siewach
  • odporna na osypywanie nasion
  • bardzo szybki rozwój jesienny i wiosenny start wegetacji
  • plon nasion wyższy od wzorca COBORU średnio o 4,3 dt/ha!! (średnia z lat 2009-2011)

TASSILO F1

Dobierz idealną strategię w uprawie rzepaku
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
Odmiana o bardzo dobrej
przydatności na cele paszowe
- niskiej zawartości glukozynolanów
(poniżej 10μM/g)
tassilo_prev
  • w pełni zrestorowany nowoczesny mieszaniec w typie OGURA
  • pierwszy mieszaniec dostosowany do polskich warunków, wyselekcjonowany z Katalogu Wspólnotowego (CCA)
  • odmiana nadaje się na słabsze stanowiska
  • niska skłonność do wylegania
  • duża odporność na wymarzanie
  • toleruje opóźnione siewy
  • posiada duże zdolności regeneracyjne po uszkodzeniach mrozowych
  • bardzo wysoki potencjał plonowania
  • wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
  • odporna na wczesne osypywanie nasion
  • plon nasion wyższy od wzorca COBORU średnio o 3,4 dt/ha a w niektórych rejonach Polski wyższy nawet o 8,3 dt/ha (województwa zachodniopomorskie i pomorskie), (COBORU, Agroservice KWS, 2009-2011)

UMBERTO KWS F1

Potrójna ochrona plonu
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
NOWOŚĆ
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
umberto_KWS_prev
  • zarejestrowana w UE w 2017 roku
  • polecana na dobre stanowiska, ale udaje się też na przeciętnych (II-IVb+)
  • elastyczna co do terminu siewu
  • przydatna do siewu punktowego i strip-till
  • wysoki wigor początkowy
  • odmiana wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
  • bardzo dobra zimotrwałość
  • charakteryzuje się niespotykaną zdrowotnością - kombinowana tolerancja na podstawowe choroby rzepaku - geny Rlm3 + Rlm7 + odporność poligeniczna
  • wysoka odporność na wyleganie
  • wysoka biomasa roślin
  • ponadprzeciętna liczba rozgałęzień produktywnych
  • wysoka MTN plonu
  • w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2015/2016 osiągał plon ponad 121% wzorców
  • wysoka odporność na osypywanie nasion
  • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA

STEFANO KWS F1

Wzorcowa wydajność i jakość plonu
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana wysoka
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
NOWOŚĆ
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
stefano_KWS_prev
  • zarejestrowana w Polsce w 2017 roku
  • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach CCA COBORU 2016
  • polecana na typowe stanowiska pod rzepak ozimy, udaje się też na stanowiskach przeciętnych (kl. II-IVb+)
  • bardzo elastyczna co do terminów siewu
  • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
  • dobra zimotrwałość
  • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
  • pożądany typ rozwoju wiosennego
  • wysoka biomasa i duża liczba rozgałęzień produktywnych
  • dobra odporność na wyleganie
  • gen Rlm7 - odporność na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę
  • posiada cechę S-POD - podwyższona odporność na osypywanie nasion
  • jedna z najwyżej plonujących odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2016
  • wysoka MTN w plonie nasion
  • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA

ALLBERICH KWS F1

Niski łan, łatwa obsługa plantacji
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana o wolniejszym
starcie wegetacji na wiosnę
Odmiana niska
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
NOWOŚĆ
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
allberich_KWS_prev
  • zarejestrowana na Słowacji w 2017 roku
  • najwyżej plonująca odmiana półkarłowa w doświadczeniach łanowych KWS Słowacja
  • polecana na typowe stanowiska pod rzepak ozimy (kl. II-IVa)
  • zalecany siew wczesny do agrotechnicznego
  • nie wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin, jednak jest on zalecany w celu poprawy architektury łanu w fazie 4-6 liści
  • dobra zimotrwałość
  • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
  • średnio szybko wznawia wegetację na wiosnę
  • bardzo niska biomasa i średnia liczba rozgałęzień produkcyjnych
  • bardzo wcześnie rozpoczyna kwitnienie
  • rewelacyjna odporność na wyleganie
  • gen Rlm7 – odporność na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę
  • S-POD - charakteryzuje się podwyższoną odpornością na osypywanie nasion
  • jedna z najniższych odmian półkarłowych w doświadczeniach rozpoznawczych
  • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA

MARC KWS F1

Twoja pasja, Nasze nasiona!
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
NOWOŚĆ
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
marc_KWS_prev
  • zarejestrowana w wielu krajach UE w 2016 roku
  • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2016 pośród nowych odmian
  • polecana na typowe i przeciętne stanowiska pod uprawę rzepaku ozimego
  • nadaje się na opóźnione siewy - wysoki wigor początkowy
  • dobra zimotrwałość
  • gen Rlm7 - podwyższona odporność na podstawowe choroby rzepaku ozimego
  • cecha S-POD - podwyższona odporność na osypywanie nasion

FACTOR KWS F1

Dobrze trafiłeś!
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
factor_KWS_prev
  • zarejestrowany w UE w 2014 roku
  • polecana na przeciętne i słabe stanowiska pod uprawę rzepaku
  • przydatna przy opóźnionych siewach
  • szybki rozwój jesienny i wiosenny
  • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
  • dobra zimotrwałość
  • posiada podwyższoną tolerancję na choroby podstawy łodygi (gen RIm7) i werticiliozę
  • bardzo wysoka odporność na osypywanie nasion
  • wysoko plonująca odmiana z nowej linii genetycznej przeznaczona na problematyczne stanowiska
  • doskonale nadaje się do uprawy w szerokie rzędy
  • wytwarza dużą liczbę rozgałęzień produktywnych
  • jedna z najwyżej plonujących odmian mieszańcowych na Litwie, Słowacji i w Czechach
  • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA
  • następca odmiany mieszańcowej KODIAK F1

SERGIO KWS F1

Ekstraklasa w rzepaku
Podwyższona odporność
na osypywanie nasion
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana odporna
na wyleganie
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
zimotrwałości
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
Odmiany o przełomowej
odporności na osypywanie
nasion
sergio_prev
  • zarejestrowana w Polsce w 2017 roku
  • polecana na typowe i przeciętne stanowiska pod uprawę rzepaku (kl. II-IVb)
  • elastyczna co do terminu siewu
  • szybki rozwój jesienny i dość szybki start wegetacji na wiosnę
  • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
  • wykazała bardzo dobre wyniki w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2014-2016 (średnio 113,4% wzorców)
  • bardzo odporna na osypywanie nasion - posiada cechę S-POD
  • wyjątkowo wysoka odporność na choroby - w doświadczeniach COBORU lepszy wynik od wzorców przy każdej ocenianej chorobie rzepaku (gen RIm 7)
  • plon z doświadczeń rejestrowych 2014-2016 wyższy od wzorców o 6,1 dt/ha
  • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2016
  • w pełni zrestorowany mieszaniec w typie OGURA

SHERLOCK

Odkryj potęgę plonowania
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
Odmiana o bardzo dobrej
przydatności na cele paszowe
- niskiej zawartości glukozynolanów
(poniżej 10μM/g)
sherlock_prev
  • zarejestrowany w Krajowym Rejestrze COBORU w 2010
  • najwyżej plonująca odmiana populacyjna wśród zarejestrowanych w 2010 roku
  • bardzo wysoka zawartość i plon tłuszczu
  • bardzo dobra zimotrwałość
  • duże zdolności regeneracyjne roślin
  • stabilne plony w różnych warunkach uprawy
  • bardzo niska zawartość glukozynolanów - 7,6 μM/g
  • odporna na wyleganie
  • pożądany typ rozwoju jesiennego
  • bardzo szybki start wiosenny
  • bardzo krótki okres kwitnienia
  • polecana na dobre jak i słabsze stanowiska
  • dobra we wszystkich rejonach uprawy
  • plon nasion zebranych w roku 2011 wg PDO 110,2% wzorca COBORU
  • plon nasion w badaniach KWS w roku 2011 wyższy od wzorca COBORU (2009-2011) o 3,52 dt/ha

QUARTZ

Wyciśniesz więcej
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o wolniejszym
starcie wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana niska
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Odmiana o wysokiej
zawartości oleju
w nasionach
Odmiana o bardzo dobrej
przydatności na cele paszowe
- niskiej zawartości glukozynolanów
(poniżej 10μM/g)
NOWOŚĆ
quartz_prev
  • najwyżej plonująca odmiana populacyjna zarejestrowana w KR COBORU w 2013
  • najwyższy plon i zawartość tłuszczu spośród odmian populacyjnych w badaniach rejestrowych COBORU
  • niska wysokość łanu
  • elastyczna co do terminów siewu ze względu na wigor początkowy
  • jedna z najlepszych zimotrwałości w badaniach COBORU
  • duże zdolności regeneracyjne roślin
  • wymaga typowego stanowiska pod rzepak by dać wysoki plon nasion
  • wysoko plonujący we wszystkich rejonach uprawy
  • odporna na wyleganie
  • wysoki wigor jesienny i spowolniony wiosenny - odporność na wtórne przemarznięcia
  • długi okres kwitnienia - dużo czasu na zapylenie dla owadów
  • wg doświadczeń rejestrowych QUARTZ w sezonach 2011 i 2012 osiągnął średnio ponad 110% wzorca populacyjnego (108% w 2012 i 113% w 2011)

FORZA

Silny rzepak na „piątkę”
Odmiana o bardzo szybkim
rozwoju jesiennym
Odmiana o wolniejszym
starcie wegetacji na wiosnę
Odmiana odporna
na wyleganie
Odmiana niska
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
forza_prev
  • proponowana na najsłabsze stanowiska glebowe
  • średnio szybki rozwój jesienny
  • wykazuje wysoką tolerancję na chlomazon
  • średnia zimotrwałość
  • wysoce odporna na okresowe niedobory wody
  • dobra odporność na choroby grzybowe
  • stosunkowo wolny start wegetacji wiosennej
  • bardzo odporna na wyleganie
  • niski pokrój roślin
  • stabilny plon w latach
  • przeciętny termin dojrzałości roślin
  • zarejestrowana w UE

BIRDY

Plony wysokich lotów
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana wysoka
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
birdy_prev
  • odmiana zarejestrowana w Polsce w 2016 roku
  • najwyżej plonująca odmiana populacyjna w latach 2014-2015 (doświadczenia rejestrowe COBORU)
  • wymaga typowego stanowiska pod uprawę rzepaku
  • wysoki wigor początkowy
  • elastyczna co do terminu siewu
  • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
  • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
  • szybko wznawia wegetację na wiosnę
  • wysoka biomasa
  • wysoka odporność na wyleganie
  • wysoka zawartość oleju w nasionach
  • stabilny i wysoki plon nasion
  • wysoka odporność na czerń krzyżowych
  • najwyżej plonująca odmiana populacyjna w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2015 (101,8% średniej) i 2016 (97,7% średniej)

Dodatkowe informacje