SEVERUS

NOWOŚĆ 2015
Z 180 / K 190
severus_kolo
 • polecana do uprawy w całej Polsce - szczególnie w rejonach o krótkim okresie wegetacji lub przy opóźnionych siewach
 • ultrawczesna odmiana na ziarno o relatywnie bardzo wysokim plonie w tej grupie wczesności
 • najsuchsze ziarno podczas zbioru we wszystkich doświadczeniach łanowych i hodowlanych KWS w Polsce 2012-2013
 • wybitnie dobry wigor początkowy
 • dostosowana do wszystkich rodzajów gleb
 • wysoki plon suchej masy całych roślin w tej grupie wczesności
 • bardzo wysoki udział kolb (powyżej 56% plonu SM całych roślin)
 • wysoka koncentracja energii (11,75 MJ/kg)*
severus_stan

CORYPHEE

NOWOŚĆ 2015
Z 170 / K 180
coryphee_kolo
 • popularna w krajach o krótkim okresie wegetacji do uprawy na ziarno i CCM
 • ardzo zdrowe liście - tolerancyjna na patogeny powodujące przedwczesne zamieranie kukurydzy Helminthosporium/Kabatiella
 • stabilna łodyga i tolerancja na Fusarium spp.
 • wybitnie dobry wigor początkowy umożliwia wczesny siew, również na zimniejszych glebach
 • bardzo wczesna odmiana ziarnowa o wysokim potencjale plonowania na suche ziarno
 • ziarno szybko oddaje wodę przed zbiorem
 • doskonała omłacalność, mało uszkodzeń i budowa ziarniaka CORYPHEE dedykuje ją do przemiału na grys
 • w uprawie na kiszonkę ceniona w krajach Beneluxu (Holandii i Belgii) za najwyższą koncentrację energii i wysokie plony skrobi
 • udział plonu SM kolb - ponad 57% w plonie ogólnym
 • dobry stay-green
coryphee_stan

SILVINIO

Z 210 / K 200
silvinio_kolo
 • średniowysoka roślina z niewysoko osadzonymi kolbami typu flex, dojrzewa równolegle z ziarnem
 • przeciętne wymagania glebowe
 • wczesna odmiana ziarnowa
 • najwyższa ocena w plonie ziarna w wynikach niemieckich1
 • wysoki potencjał plonowania na ziarno w połączeniu z wczesnością dojrzewania
 • 2. miejsce w plonie ziarna w grupie wczesnej w badaniach rejestrowych COBORU w 2010-2011 r.
 • bardzo dobra omłacalność
silvinio_stan

PODIUM

Z 200 / K 200
podium_kolo
 • wysoka tolerancja na chłody i suszę
 • niskie rośliny w typie stay green, z wyrównanymi kolbami typu flex, często 16 rzędów ziaren na obwodzie
 • przydatna na wszystkie rodzaje gleb odpowiednie dla uprawy kukurydzy
 • wczesna odmiana ziarnowa
 • łączy wczesność dojrzewania z wysokim potencjałem plonowania
 • wysokie i stabilne w latach plony potwierdzone w praktyce rolniczej
 • w Polsce południowej i centralnej po zbiorze na ziarno pozwala na terminowy zasiew poplonów ozimych lub pszenicy ozimej
 • zbierana w średniowczesnym terminie potrafi osiągnąć niskie wilgotności ziarna, przez co obniża koszty jednostkowe produkcji ziarna
 • polecana na wysokoenergetyczną kiszonkę na północy Polski lub na kiszonkę w plonie wtórnym w Polsce centralnej
podium_stan

Dodatkowe informacje