KELTIKUS

NOWOŚĆ 2017
Z 240
keltikus_kolo
 • dobry wigor początkowy
 • wysoka zdrowotność całych roślin
 • bardzo wysoki potencjał plonu ziarna potwierdzony w oficjalnych doświadczeniach w Niemczech i w Polsce
 • odmiana zarejestrowana w 2015 w Niemczech na ziarno z najwyższymi notami plonu ziarna (wg punktacji BSA - 9)
 • w bardzo suchym roku 2015 w dośw. rejestracyjnych COBORU odmiana KELTIKUS zajęła 2. miejsce pod względem indeksu plonowania i dochodu brutto ze sprzedaży suchego ziarna w gr. średniopóźnej
 • 101,6 % plonu wzorca grupy średniopóźnej i najniższa wilgotność ziarna w grupie średniopóźnej - 20,6% (o 2,1% bardziej suchy niż wzorzec)
 • niższe ryzyko skażenia ziarna mikotoksynami - niskie porażenie kolb Fusarium spp. i możliwość wczesnego zbioru - o 3 dni wcześniejsza dojrzałość pełna ziarna niż średnia odmian wzorcowych
keltikus_stan

FIGARO

NOWOŚĆ 2017
Z 240 / K 250
figaro_kolo
 • wysoki potencjał plonu ziarna potwierdzony w bardzo suchym roku 2015 w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU -106,1 % plonu wzorca grupy średniowczesnej i niska wilgotność ziarna - 22,2%
 • doskonały wigor początkowy umożliwia uprawę na ziarno i kiszonkę na wszystkich rodzajach gleb, również zimnych
 • podwyższona zdrowotność liści przeciwko patogenom grzybowym (odmiana przydatna w uproszczonych systemach uprawy gleby)
 • wybitnie wysokie plony suchej masy i energii z 1 ha (109% plonu wzorca) dają możliwość produkcji wysokoenergetycznej kiszonki na proporcjonalnie mniejszej powierzchni
 • doskonały stay-green i do końca zdrowe liście oraz kolby to dodatkowe 10 dni na bezpieczny zbiór na kiszonkę
figaro_stan

KWS 2322

NOWOŚĆ 2017
Z 230
kws_2322_kolo
 • najwcześniejsza odmiana hodowli KWS na polskim rynku w typie ziarna dent
 • bardzo zdrowe liście i stabilne łodygi
 • polecana na ciepłe i żyzne stanowiska
 • wysoki potencjał plonu wczesnego i bardzo suchego w trakcie zbioru ziarna potwierdzony w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU - 2. miejsce pod względem dochodu brutto ze sprzedaży suchego ziarna w grupie średniowczesnej
 • plon ziarna - 7 w skali BSA 2014
 • istotnie niższa wilgotność ziarna od średniej z odmian wzorcowych grupie średniowczesnej - o -1,7% za lata 2014-2015
 • doskonały dry-down, również poniżej 30% wilgotność ziarna
 • rośliny kompaktowe, w typie ziarnowym
 • dzięki możliwości bardzo wczesnego zbioru obniżone ryzyko porażenia ziarna mikotoksynami produkowanymi przez Fusarium spp. - jedna z najmniej porażonych odmian w 2014 w COBORU w dośw. rejestracyjnych
kws_2322_stan

KWINTUS

NOWOŚĆ 2017
Z 220 / K 230
kwintus_kolo
 • 1. miejsce w plonie suchego ziarna w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU 106,4% plonu wzorca* i wilgotność ziarna podczas zbioru 23,9% w latach 2014-2015
 • 110,5% plonu wzorca** i wilgotność ziarna podczas zbioru 21,9% w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w bardzo suchym roku 2015
 • ziarno efektywnie oddaje wodę (szybki dry-down)
 • doskonała omłacalność (mało połamanych ziaren)
 • wybitnie wysoka zawartość skrobi w kiszonce i najwyższa koncentracja energii
 • na wczesny zbiór na kiszonkę dla najbardziej wydajnych krów mlecznych
 • dobry stay-green - dodatkowe 10 dni na bezpieczny zbiór na kiszonkę
kwintus_stan

AGRO POLIS

NOWOŚĆ 2016
Z 230 / K 240
agropolis_kolo
 • możliwość uprawy na zimnych stanowiskach
 • wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści (Helminthosporium spp. i Kabatiella spp.) i Fusarium spp.
 • 15,0 t/ha suchego ziarna (108% średniej) i 26% wilg. w doświadczeniach w SDOO Pawłowice w 2014 r.
 • 13,9 t/ha suchego ziarna (112% średniej) i 30,9% wilg. podczas zbioru w doświadczeniach ścisłych KWS w Polsce i Niemczech (4 miejscowości)
 • wysoki potencjał plonu (20,7 t/ha plonu suchej masy całych roślin) w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w 2014 r.
 • 56,1% udziału plonu kolb w plonie ogólnym (COBORU 2014)
 • silny stay-green - wydłużony o 10-14 dni termin optymalnego zbioru
agropolis_stan

CAROLINIO KWS

NOWOŚĆ 2016
Z 230 / K 230
carolinio_kolo
 • Pierwsze miejsce w plonie ziarna (12,91 t/ha przy wilgot. 14%) i 2. miejsce pod względem dochodu brutto w dośw. rozpoznawczych CCA COBORU na północy Polski
 • w badaniach rejestracyjnych COBORU 2013-2014 CAROLINIO KWS wykazało najniższe porażenie fuzariozą kolb
 • w doświadczeniach rejestrowych 2013-2014 COBORU CAROLINIO KWS uzyskało średnio 20,4 t/ha plonu suchej masy całych roślin i 50,2% udziału kolb w plonie SM
carolinio_stan

KWINNS

NOWOŚĆ 2015
Z 220 / K 230
kwinns_kolo
 • ziarno w typie flint-flint-dent (o przewadze cech flint) - może być przeznaczone na grys
 • polecana na wszystkie stanowiska przydatne do uprawy kukurydzy w całej Polsce
 • toleruje wiosenne chłody - doskonały rozwój wiosenny podczas zimnej wiosny 2015 r
 • tolerancja na Fusarium spp. i choroby liści (wysoka zdrowotność)
 • średniowczesna odmiana ziarnowo-kiszonkowa
 • w badaniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK zajęła 2. miejsce w grupie odmian wczesnych (114,7 dt/ha suchego ziarna i wilgotności 27,5%)
 • w badaniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK na kiszonkę plonowała na poziomie 215 dt/ha SM całych roślin (udział plonu kolb - 54,8%)
 • odmiana stay-green - szerokie okno zbioru na kiszonkę
kwinns_stan

RIVALDINIO KWS

NOWOŚĆ 2014
Z 220 / K 230
rivaldinio_kolo
 • średnia wartość MTZ
 • rośliny średnio wysokie o nisko osadzonych kolbach
 • wysoki plon suchej masy całych roślin
 • wysoka odporność na wyleganie korzeniowe i Fusarium spp.
 • średniowczesna odmiana ziarnowa
 • wysokie i stabilne plony ziarna w doświadczeniach rejestracyjnych i łanowych
 • bardzo dobrze oddaje wodę z ziarna przed zbiorem
 • plon ziarna 122,4 dt/ha o wilgotności 24,4% w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w 2012 r.
rivaldinio_stan

AMBROSINI

Z 220 / K 220
ambrosini_kolo
 • na ziarno lub na bogatą w skrobię, wysokoenergetyczną kiszonkę
 • łączy wysoki potencjał plonowania z dobrą tolerancją na stresy: chłody, suszę, nadmiar wody, wiatry
 • na wszystkie stanowiska przydatne pod uprawę kukurydzy, w tym na stanowiska problematyczne, zarówno nadmiernie wilgotne jak i przepuszczalne gleby lekkie
 • łączy bardzo wysoki potencjał plonowania z wczesnością dojrzewania ziarna
 • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną
 • na tle odmian o podobnej wczesności wyróżnia się odpornością na wyleganie
 • przydatny dla rejonów termicznie granicznych dla uprawy kukurydzy ziarnowej
 • długo zielona roślina o zwartym pokroju i bardzo szerokich liściach
 • bardzo szybkie gromadzenie skrobi w roślinie zapewnia jej bardzo wysoką zawartość w kiszonce już we wcześniejszych terminach zbioru
ambrosini_stan

SILVESTRE

Z 220 / K 230
silvestre_kolo
 • przydatny w ekstensywnych warunkach produkcji kiszonki z kukurydzy, gdy osiąganie wysokich plonów jest ograniczone małą ilością opadów i niską żyznością gleby
 • typowa odmiana kiszonkowa, na wczesny zbiór
 • najwyższy plon suchej masy w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych w latach 2005, 2006 i 2007
 • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną, osiągając maksymalną zawartość skrobi w kiszonce
 • przydatna w rejonach o krótszym okresie wegetacji, gdzie umożliwia zbiór na kiszonkę w optymalnej fazie dojrzałości przed nadejściem jesiennych przymrozków
silvestre_stan

AMADEO

Z 230 / K 230
amadeo_kolo
 • wcześnie dojrzewająca, wysokoplenna odmiana ogólnoużytkowa
 • bardzo wysoki plon ziarna i kolb
 • przeznaczona do intensywnej uprawy kukurydzy na glebach żyznych dobrze magazynujących wodę
 • niepobity rekordzista w PDO na północy Polski, najwyższy plon ziarna w latach 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010
 • najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2005 wśród wszystkich badanych odmian
 • szybkie oddawanie wody z ziarna pozwala obniżyć koszty suszenia
 • bardzo duża przydatność do produkcji wysokojakościowej kiszonki dla najbardziej produktywnych grup zwierząt
 • najwyższy plon kolb w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2005 i 2006 oraz PDO 2007, 2008 i 2009
 • łączy wybitnie wysokie zawartości skrobi w kiszonce2 z dobrą strawnością łodyg i liści
 • bardzo elastyczna względem terminu zbioru dzięki efektowi stay green
 • mocno wydłużona optymalna faza zbioru przez spowolniony proces drewnienia rośliny
amadeo_stan

RICARDINIO

Z 230 / K 240
ricardinio_kolo
 • doskonale wykorzystuje potencjał produkcyjny gleb urodzajnych dobrze magazynujących wodę
 • rekordowo plonująca średniowczesna odmiana ziarnowa
 • najwyższe plony ziarna w grupie średniowczesnej w doświadczeniach rejestrowych COBORU w suchym 2008 roku
 • najwyżej plonująca odmiana ziarnowa spośród wszystkich badanych w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2009
 • najwyżej plonująca odmiana średniowczesna w serii doświadczeń rozpoznawczych PDO COBORU i PZPK 2009
 • 1. miejsce w 2011 i 2. miejsce w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK³ najwyższe noty w plonie ziarna w badaniach niemieckich
 • dobrze sprawdzony: wysokie plonowanie potwierdził w ostatnich czterech latach doświadczeń łanowych KWS prowadzonych w warunkach praktyki rolniczej
 • doskonała omłacalność - bardzo niski udział ziaren uszkodzonych
 • bardzo sprawne oddawanie wody z ziarna przed zbiorem i podczas suszenia przesądza o najwyższej rentowności produkcji ziarna kukurydzy
 • rośliny średniowysokie w typie stay green
 • najwyższe noty w zawartości skrobi w kiszonce w badaniach niemieckich3
 • do produkcji wysokojakościowej kiszonki dla najbardziej wydajnych grup zwierząt
ricardinio_stan

TOURAN

K 230
touran_kolo
 • tolerancyjna na chłody wiosenne, wybitnie szybki rozwój początkowy
 • duże zdolności adaptacyjne w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
 • odmiana typowo kiszonkowa do uprawy na terenie całej Polski
 • bardzo wysokie plony suchej masy i wysoki plon kolb
 • bardzo wysoka strawność całych roślin1
 • najwyższy plon kolb i jeden z najwyższych plonów ogólnych suchej masy w doświadczeniach rejestrowych i rozpoznawczych COBORU w 2007 r. oraz PDO 2009 w grupie średniowczesnej
 • najwyższy plon suchej masy kolb wśród odmian ze wszystkich grup wczesności w PDO 2010
 • bardzo wysoka zawartość skrobi w kiszonce i plon skrobi z ha
 • spowolnione oddawanie wody z ziarna ułatwia jego uszkodzenie przez sieczkarnię poprawiając jego strawność w kiszonce
touran_stan

SANTURIO

Z 240 / K 220
santurio_kolo
 • bardzo dobre oddawanie wody z ziarna również w mniej sprzyjających warunkach termicznych stanowi podstawę wysoce rentownej produkcji ziarna
 • rośliny wysokie, ze średnio wysoko osadzonymi kolbami
 • nowa średniowczesna odmiana ziarnowa
 • wysoki potencjał plonowania, wysokie miejsce pod względem plonowania w grupie średniowczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2010
santurio_stan

AGRO YOKO

K 240
agroyoko_kolo
 • Średnio wczesna kiszonka o bardzo wysokim plonie świeżej i suchej masy
 • Bardzo dobry wigor początkowy i wysoka tolerancja na chłody gwarantuje wysokie plony nawet w chłodne lata.
 • Przed zbiorem na kiszonkę ziarno bardzo powoli oddaje wodę, a roślina długo utrzymuje zielony kolor, dlatego ma szerokie okno żniwne - dodatkowe 10-14 dni na zbiór (w porównaniu do odmian tradycyjnych bez cechy wydłużonej zieloności).
 • Była zawsze najwyższą odmianą na każdym polu, ale nigdy nie wylegała.
 • Odmiana została sprawdzona w doświadczeniach łanowych KWS w Polsce i w Niemczech. Potwierdziła w nich wybitnie wysoki potencjał plonu ogólnej suchej masy całych roślin.
 • Strawność całych roślin w zakresie 72,3 do 76,1%, a zawartość skrobi w zielonce od 30,9 do 34,1% (na podstawie badań 44 prób w laboratorium KWS w Einbeck 2011-12)
 • Wysoka do bardzo wysokiej wydajność ogólnego plonu suchej masy (wg punktacji BSA*- 8)
 • Polecana do produkcji kiszonki, gdy zależy nam na wysokich plonach masy z 1 ha
 • Rośliny bardzo wysokie (wg punktacji BSA-9)
 • FAO 240 zapewnia bezpieczeństwo osiągnięcia wymaganego do zbioru na kiszonkę poziomu suchej masy całych roślin na terenie całej Polski
 • Wysoka tolerancja na Fusarium spp. – niskie ryzyko zanieczyszczenia paszy mikotoksynami
 • Rośliny są stabilne i mimo dużej wysokości nie wylegają przed zbiorem na kiszonkę
 • Odmiana tolerancyjna na Helminthosporium maydis (ważna choroba liści kukurydzy, która powoduje powstawanie suchych i podłużnych plam na liściach i przedwczesne zasychanie roślin, szczególnie groźna w latach wilgotnych i w pobliżu cieków wodnych i jezior)
agroyoko_stan

Dodatkowe informacje