ATLETICO

K 280
atletico_kolo
 • dobre tempo rozwoju początkowego
 • rośliny o dużym pokroju, mało podatne na Fusarium spp.
 • dobra odporność na wyleganie
 • tolerancyjny na suszę
 • przydatny na wszystkie stanowiska pod uprawę kukurydzy
 • optymalny do produkcji biogazu
 • bardzo wysoki plon ogólnej suchej masy
 • wierne plonowanie
 • najwyższa nota w plonie suchej masy w oficjalnych wynikach w Niemczech
 • dobre właściwości w produkcji biogazu potwierdzone w badaniach i praktyce
 • w doświadczeniach łanowych KWS wyróżnił się wysokim plonem świeżej i suchej masy w Polsce centralnej i północnej
atletico_stan

AGRO VITALLO

NOWOŚĆ 2014
Z 280 / K 280
agrovitaallo_kolo
 • wszechstronne użytkowanie na biogaz, kiszonkę i ziarno
 • bardzo wysokie i imponujące rośliny (9 wg skali BSA)
 • duże, dobrze wypełnione kolby z wieloma rzędami ziarniaków
 • najwyższe plony suchej masy (9 wg skali BSA)
 • bardzo stabilne plonowanie
 • szybki rozwój początkowy
 • jedne z najwyższych wydajności biogazu z 1 ha kukurydzy energetycznej
agrovitallo_stan

KRYSALIS

NOWOŚĆ 2014
Z 290
krysalis_kolo
 • ziarno typu dent
 • rośliny średniej wysokości
 • odmiana polecana na dobre i ciepłe stanowiska na późny zbiór
 • średni stay-green
 • wysoki i regularny potencjał plonowania
 • 3. miejsce w plonie ziarna w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 r. z plonem suchego ziarna 138,5 dt/ha o wilgotności w czasie zbioru 25,3%
 • 1. miejsce w doświadczeniach ścisłych KWS na południu Polski (plon suchego ziarna 140 dt/ha o wilgotności 22,5%)
krysalis_stan

KWS 9361

nowosc_2013
Z 300 / K 300
kws9361_kolo
 • wybitnie wysoki potencjał plonowania na ziarno
 • wysoka stabilność plonowania
 • ziarno średniej wielkości
 • ziarno typu dent
 • kolby do końca wypełnione
 • ponadprzeciętna odporność na wyleganie łodygowe i korzeniowe
 • bardzo wysoka tolerancja na Fusarium spp.
 • bardzo wysoki plon suchej masy i energii
 • średnia koncentracja energii w kiszonce
 • przeciętna strawność całych roślin
kws9361_stan

Dodatkowe informacje