Basfoliar 34

Wieloskładnikowy, płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości azotu z magnezem, manganem i miedzią.

Basfoliar 12-4-6+S+amino

Najnowszy, płynny nawóz dolistny NPK z mikroskładnikami. Jeszcze bardziej skuteczny dzięki dodatkowej ilości siarki i syntetycznych aminokwasów.

Basfoliar 6-12-6

Wieloskładnikowy, płynny nawóz dolistny o podwyższonej zawartości fosforu, zawierający także azot, potas oraz zestaw mikroskładników chelatowanych biorozkładalnym związkiem IDHA.

Basfoliar 36 Extra

Płynny, azotowy nawóz dolistny z wysoką zawartością magnezu i mikroskładnikami.

Profoliar 7-45-10+mikro

Wieloskładnikowy nawóz nieorganiczny przeznaczony do profesjonalnego nawożenia dolistnego kukurydzy.

Profoliar 7-45-10+mikro pobudza rozwój kukurydzy we wczesnym stadium. Niweluje niedobory składników odżywczych wywołane okresowymi stresami (niskie temperatury, susza).

Dodatkowe informacje