KWS BINNTTO

PRZEZNACZENIE
NOWOSC
POLLENPLUS
stabilne źdźbło, tęgi plon
Żyto hybrydowe
Zyto hybrydowe
 • Przodująca odporność na wyleganie - dobry wybór do łanów z wysokim nawożeniem azotowym
 • Przydatna do uprawy w słabszych warunkach glebowych z nawożeniem organicznym w postaci gnojowicy
 • Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem
 • 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

KWS LIVADO

PRZEZNACZENIE
NOWOSC
POLLENPLUS
nowy wymiar plonu
Żyto hybrydowe
Zyto hybrydowe
 • Wysoki poziom plonowania oraz doskonała zdrowotność - odmiana nowej generacji z systemem POLLENPLUS®
 • Uniwersalne użytkowanie zebranego plonu - sprzedaż na cele konsumpcyjne lub paszowe
 • Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem
 • 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

KWS BONO

PRZEZNACZENIE
POLLENPLUS
tolerancyjne na suszę
Żyto hybrydowe
Zyto hybrydowe
 • Większa odporność na suszę - wysoki potencjał plonowania również w warunkach stresu wodnego
 • Wyrównany profi l zdrowotnościowy - dobra odporność na rdzę oraz mączniaka
 • Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem
 • 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

KWS SERAFINO

PRZEZNACZENIE
NOWOSC
POLLENPLUS
Stabilne plonowanie w czasie suszy
Żyto hybrydowe
Zyto hybrydowe
 • Odmiana o wysokiej odporności na okresowe niedobory wody - wysoki plon ziarna w czasie stresu suszy
 • Czołowy plon ziarna w badaniach PDO - 132% wzorca na poziomie a1 i 127% wzorca na poziomie a2
 • Dobra zdrowotność roślin - wysoka odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną, septoriozy liści i rynchosporiozę
 • Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem
 • 100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

Dodatkowe informacje