JULIUS

każdy chce go mieć
Pszenica ozima
Pszenica
 • Bardzo dobra zimotrwałość - zweryfikowana w trakcie ekstremalnej zimy 2012, jak i w oficjalnych doświadczeniach PDOiR, rekomendacja do uprawy we wszystkich rejonach kraju
 • Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych - satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy
 • Wysokie i wierne plonowanie - na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy
 • Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna - grupa jakościowa A, wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E - elitarna
 • Elastyczny w terminie siewu - doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach

OZON

odmiana z werwą
Pszenica ozima
Pszenica
 • Mrozoodporność 4 według oficjalnych badań PDOiR oraz doskonałe zdolności regeneracyjne po spoczynku zimowym - możliwość uprawy na terenie całego kraju
 • Dobra odporność na wyleganie - odmiana do intensywnej produkcji, polecana do uprawy na bardzo dobrych stanowiskach
 • Dobre parametry jakościowe ziarna - dobre wyrównanie ziarna oraz szczególnie wysoka liczba opadania
 • Bardzo dobra odporność na mączniaka i rdzę żółtą - dobrze zbalansowany profil zdrowotnościowy, zdrowsze rośliny w łanie, mniejsze nakłady na fungicydy

KWS DAKOTANA

NOWOSC
odporna na suszę
Pszenica ozima
Pszenica
 • Odmiana z grupy jakościowej o bardzo dobrej plenności - bardzo dobre parametry jakościowe ziarna i wysoki potencjał plonotwórczy do 111% wzorca w doświadczeniach rejestrowych
 • Wysoka odporność na choroby - znakomita odporność na rdzę żółtą i brunatną
 • Dobra zimotrwałość i regeneracja po zimie - możliwość uprawy na terenie całego kraju
 • Bardzo dobrze znosi warunki stresowe - znakomita adaptacja do stanowiska, posiada bardzo dobrą odporność na suszę co potwierdziła w sezonie 2014/2015
 • Odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie - polecana do intensywnej uprawy, dzięki dobrej odporności na wyleganie pozwala rośliny w pionie do żniw

KWS MALIBU

NOWOSC
sprawdza się w ciężkich warunkach
Pszenica ozima
Pszenica
 • Pszenica z grupy jakościowej o bardzo dobrych parametrach ziarna - średnia zawartość białka oraz bardzo wysoki wskaźnik sedymentacji SDS
 • Stabilne wysokie plonowanie - plon do 109% wzorca w badaniach rejestrowych
 • Możliwość uprawy po kukurydzy - wysoka odporność na fuzariozę kłosa
 • Bardzo dobry profil zdrowotnościowy - bardzo wysoka odporność na rdzę brunatną i żółtą, mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła
 • Bardzo dobra adaptacja do warunków glebowych - odmiana o zwiększonej tolerancji na jony glinu, możliwość uprawy na stanowiskach granicznych dla pszenicy

Dodatkowe informacje