KWS MERIDIAN

wydajna wielorzędówka
Jęczmień ozimy
Jeczmien
  • Bardzo wysoki potencjał plonowania - wysoki oraz stabilny poziom plonowania, ceniona odmiana w wielu gospodarstwach
  • Tolerancyjny na lekko opóźniony siew - możliwość opóźniania wysiewu w celu uniknięcia wczesnego porażenia mszyc na plantację
  • Równomierne dojrzewanie ziarna i słomy - szybki i łatwy zbiór, więcej czasu na przygotowanie pola pod rzepak
  • Bardzo mała skłonność do wtórnego budowania pędów („młodzenia”) - lepsza jakość zbieranego surowca
  • Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1 - łan zabezpieczony przed chorobą wirusową

KWS KOSMOS

NOWOSC
lepszy wymiar plonowania
Jęczmień ozimy
Jeczmien
  • Najlepiej plonująca odmiana jęczmienia ozimego w doświadczeniach rejestrowych - do 113% wzorca w doświadczeniach rejestrowych, w regionie zachodniopomorskim plon przewyższał 12 ton z hektara
  • Elastyczny termin siewu - tolerancja na lekko opóźniony termin siewu, lepszy rozkład prac polowych jesienią, późniejszy siew ogranicza żerowanie mszyc na plantacji
  • Dobra odporność na wyleganie - odmiana średniej wysokości zalecana do intensywnej uprawy
  • Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna - wysoka masa tysiąca ziaren i bardzo wysokie wyrównanie
  • Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV ) typ 1 - łan zabezpieczony przed chorobą wirusową

Dodatkowe informacje