SEVERUS

NOWOŚĆ 2015
Z 180 / K 190
severus_kolo
 • polecana do uprawy w całej Polsce - szczególnie w rejonach o krótkim okresie wegetacji lub przy opóźnionych siewach
 • ultrawczesna odmiana na ziarno o relatywnie bardzo wysokim plonie w tej grupie wczesności
 • najsuchsze ziarno podczas zbioru we wszystkich doświadczeniach łanowych i hodowlanych KWS w Polsce 2012-2013
 • wybitnie dobry wigor początkowy
 • dostosowana do wszystkich rodzajów gleb
 • wysoki plon suchej masy całych roślin w tej grupie wczesności
 • bardzo wysoki udział kolb (powyżej 56% plonu SM całych roślin)
 • wysoka koncentracja energii (11,75 MJ/kg)*
severus_stan

CORYPHEE

NOWOŚĆ 2015
Z 170 / K 180
coryphee_kolo
 • popularna w krajach o krótkim okresie wegetacji do uprawy na ziarno i CCM
 • ardzo zdrowe liście - tolerancyjna na patogeny powodujące przedwczesne zamieranie kukurydzy Helminthosporium/Kabatiella
 • stabilna łodyga i tolerancja na Fusarium spp.
 • wybitnie dobry wigor początkowy umożliwia wczesny siew, również na zimniejszych glebach
 • bardzo wczesna odmiana ziarnowa o wysokim potencjale plonowania na suche ziarno
 • ziarno szybko oddaje wodę przed zbiorem
 • doskonała omłacalność, mało uszkodzeń i budowa ziarniaka CORYPHEE dedykuje ją do przemiału na grys
 • w uprawie na kiszonkę ceniona w krajach Beneluxu (Holandii i Belgii) za najwyższą koncentrację energii i wysokie plony skrobi
 • udział plonu SM kolb - ponad 57% w plonie ogólnym
 • dobry stay-green
coryphee_stan

PODIUM

Z 200 / K 200
podium_kolo
 • wysoka tolerancja na chłody i suszę
 • niskie rośliny w typie stay green, z wyrównanymi kolbami typu flex, często 16 rzędów ziaren na obwodzie
 • przydatna na wszystkie rodzaje gleb odpowiednie dla uprawy kukurydzy
 • wczesna odmiana ziarnowa
 • łączy wczesność dojrzewania z wysokim potencjałem plonowania
 • wysokie i stabilne w latach plony potwierdzone w praktyce rolniczej
 • w Polsce południowej i centralnej po zbiorze na ziarno pozwala na terminowy zasiew poplonów ozimych lub pszenicy ozimej
 • zbierana w średniowczesnym terminie potrafi osiągnąć niskie wilgotności ziarna, przez co obniża koszty jednostkowe produkcji ziarna
 • polecana na wysokoenergetyczną kiszonkę na północy Polski lub na kiszonkę w plonie wtórnym w Polsce centralnej
podium_stan

SILVINIO

Z 210 / K 200
silvinio_kolo
 • średniowysoka roślina z niewysoko osadzonymi kolbami typu flex, dojrzewa równolegle z ziarnem
 • przeciętne wymagania glebowe
 • wczesna odmiana ziarnowa
 • najwyższa ocena w plonie ziarna w wynikach niemieckich1
 • wysoki potencjał plonowania na ziarno w połączeniu z wczesnością dojrzewania
 • 2. miejsce w plonie ziarna w grupie wczesnej w badaniach rejestrowych COBORU w 2010-2011 r.
 • bardzo dobra omłacalność
silvinio_stan

KELTIKUS

NOWOŚĆ 2017
Z 240
keltikus_kolo
 • dobry wigor początkowy
 • wysoka zdrowotność całych roślin
 • bardzo wysoki potencjał plonu ziarna potwierdzony w oficjalnych doświadczeniach w Niemczech i w Polsce
 • odmiana zarejestrowana w 2015 w Niemczech na ziarno z najwyższymi notami plonu ziarna (wg punktacji BSA - 9)
 • w bardzo suchym roku 2015 w dośw. rejestracyjnych COBORU odmiana KELTIKUS zajęła 2. miejsce pod względem indeksu plonowania i dochodu brutto ze sprzedaży suchego ziarna w gr. średniopóźnej
 • 101,6 % plonu wzorca grupy średniopóźnej i najniższa wilgotność ziarna w grupie średniopóźnej - 20,6% (o 2,1% bardziej suchy niż wzorzec)
 • niższe ryzyko skażenia ziarna mikotoksynami - niskie porażenie kolb Fusarium spp. i możliwość wczesnego zbioru - o 3 dni wcześniejsza dojrzałość pełna ziarna niż średnia odmian wzorcowych
keltikus_stan

FIGARO

NOWOŚĆ 2017
Z 240 / K 250
figaro_kolo
 • wysoki potencjał plonu ziarna potwierdzony w bardzo suchym roku 2015 w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU -106,1 % plonu wzorca grupy średniowczesnej i niska wilgotność ziarna - 22,2%
 • doskonały wigor początkowy umożliwia uprawę na ziarno i kiszonkę na wszystkich rodzajach gleb, również zimnych
 • podwyższona zdrowotność liści przeciwko patogenom grzybowym (odmiana przydatna w uproszczonych systemach uprawy gleby)
 • wybitnie wysokie plony suchej masy i energii z 1 ha (109% plonu wzorca) dają możliwość produkcji wysokoenergetycznej kiszonki na proporcjonalnie mniejszej powierzchni
 • doskonały stay-green i do końca zdrowe liście oraz kolby to dodatkowe 10 dni na bezpieczny zbiór na kiszonkę
figaro_stan

KWS 2322

NOWOŚĆ 2017
Z 230
kws_2322_kolo
 • najwcześniejsza odmiana hodowli KWS na polskim rynku w typie ziarna dent
 • bardzo zdrowe liście i stabilne łodygi
 • polecana na ciepłe i żyzne stanowiska
 • wysoki potencjał plonu wczesnego i bardzo suchego w trakcie zbioru ziarna potwierdzony w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU - 2. miejsce pod względem dochodu brutto ze sprzedaży suchego ziarna w grupie średniowczesnej
 • plon ziarna - 7 w skali BSA 2014
 • istotnie niższa wilgotność ziarna od średniej z odmian wzorcowych grupie średniowczesnej - o -1,7% za lata 2014-2015
 • doskonały dry-down, również poniżej 30% wilgotność ziarna
 • rośliny kompaktowe, w typie ziarnowym
 • dzięki możliwości bardzo wczesnego zbioru obniżone ryzyko porażenia ziarna mikotoksynami produkowanymi przez Fusarium spp. - jedna z najmniej porażonych odmian w 2014 w COBORU w dośw. rejestracyjnych
kws_2322_stan

KWINTUS

NOWOŚĆ 2017
Z 220 / K 230
kwintus_kolo
 • 1. miejsce w plonie suchego ziarna w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU 106,4% plonu wzorca* i wilgotność ziarna podczas zbioru 23,9% w latach 2014-2015
 • 110,5% plonu wzorca** i wilgotność ziarna podczas zbioru 21,9% w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w bardzo suchym roku 2015
 • ziarno efektywnie oddaje wodę (szybki dry-down)
 • doskonała omłacalność (mało połamanych ziaren)
 • wybitnie wysoka zawartość skrobi w kiszonce i najwyższa koncentracja energii
 • na wczesny zbiór na kiszonkę dla najbardziej wydajnych krów mlecznych
 • dobry stay-green - dodatkowe 10 dni na bezpieczny zbiór na kiszonkę
kwintus_stan

AGRO POLIS

NOWOŚĆ 2016
Z 230 / K 240
agropolis_kolo
 • możliwość uprawy na zimnych stanowiskach
 • wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści (Helminthosporium spp. i Kabatiella spp.) i Fusarium spp.
 • 15,0 t/ha suchego ziarna (108% średniej) i 26% wilg. w doświadczeniach w SDOO Pawłowice w 2014 r.
 • 13,9 t/ha suchego ziarna (112% średniej) i 30,9% wilg. podczas zbioru w doświadczeniach ścisłych KWS w Polsce i Niemczech (4 miejscowości)
 • wysoki potencjał plonu (20,7 t/ha plonu suchej masy całych roślin) w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w 2014 r.
 • 56,1% udziału plonu kolb w plonie ogólnym (COBORU 2014)
 • silny stay-green - wydłużony o 10-14 dni termin optymalnego zbioru
agropolis_stan

CAROLINIO KWS

NOWOŚĆ 2016
Z 230 / K 230
carolinio_kolo
 • Pierwsze miejsce w plonie ziarna (12,91 t/ha przy wilgot. 14%) i 2. miejsce pod względem dochodu brutto w dośw. rozpoznawczych CCA COBORU na północy Polski
 • w badaniach rejestracyjnych COBORU 2013-2014 CAROLINIO KWS wykazało najniższe porażenie fuzariozą kolb
 • w doświadczeniach rejestrowych 2013-2014 COBORU CAROLINIO KWS uzyskało średnio 20,4 t/ha plonu suchej masy całych roślin i 50,2% udziału kolb w plonie SM
carolinio_stan

KWINNS

NOWOŚĆ 2015
Z 220 / K 230
kwinns_kolo
 • ziarno w typie flint-flint-dent (o przewadze cech flint) - może być przeznaczone na grys
 • polecana na wszystkie stanowiska przydatne do uprawy kukurydzy w całej Polsce
 • toleruje wiosenne chłody - doskonały rozwój wiosenny podczas zimnej wiosny 2015 r
 • tolerancja na Fusarium spp. i choroby liści (wysoka zdrowotność)
 • średniowczesna odmiana ziarnowo-kiszonkowa
 • w badaniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK zajęła 2. miejsce w grupie odmian wczesnych (114,7 dt/ha suchego ziarna i wilgotności 27,5%)
 • w badaniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK na kiszonkę plonowała na poziomie 215 dt/ha SM całych roślin (udział plonu kolb - 54,8%)
 • odmiana stay-green - szerokie okno zbioru na kiszonkę
kwinns_stan

RIVALDINIO KWS

NOWOŚĆ 2014
Z 220 / K 230
rivaldinio_kolo
 • średnia wartość MTZ
 • rośliny średnio wysokie o nisko osadzonych kolbach
 • wysoki plon suchej masy całych roślin
 • wysoka odporność na wyleganie korzeniowe i Fusarium spp.
 • średniowczesna odmiana ziarnowa
 • wysokie i stabilne plony ziarna w doświadczeniach rejestracyjnych i łanowych
 • bardzo dobrze oddaje wodę z ziarna przed zbiorem
 • plon ziarna 122,4 dt/ha o wilgotności 24,4% w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w 2012 r.
rivaldinio_stan

AMBROSINI

Z 220 / K 220
ambrosini_kolo
 • na ziarno lub na bogatą w skrobię, wysokoenergetyczną kiszonkę
 • łączy wysoki potencjał plonowania z dobrą tolerancją na stresy: chłody, suszę, nadmiar wody, wiatry
 • na wszystkie stanowiska przydatne pod uprawę kukurydzy, w tym na stanowiska problematyczne, zarówno nadmiernie wilgotne jak i przepuszczalne gleby lekkie
 • łączy bardzo wysoki potencjał plonowania z wczesnością dojrzewania ziarna
 • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną
 • na tle odmian o podobnej wczesności wyróżnia się odpornością na wyleganie
 • przydatny dla rejonów termicznie granicznych dla uprawy kukurydzy ziarnowej
 • długo zielona roślina o zwartym pokroju i bardzo szerokich liściach
 • bardzo szybkie gromadzenie skrobi w roślinie zapewnia jej bardzo wysoką zawartość w kiszonce już we wcześniejszych terminach zbioru
ambrosini_stan

SILVESTRE

Z 220 / K 230
silvestre_kolo
 • przydatny w ekstensywnych warunkach produkcji kiszonki z kukurydzy, gdy osiąganie wysokich plonów jest ograniczone małą ilością opadów i niską żyznością gleby
 • typowa odmiana kiszonkowa, na wczesny zbiór
 • najwyższy plon suchej masy w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych w latach 2005, 2006 i 2007
 • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną, osiągając maksymalną zawartość skrobi w kiszonce
 • przydatna w rejonach o krótszym okresie wegetacji, gdzie umożliwia zbiór na kiszonkę w optymalnej fazie dojrzałości przed nadejściem jesiennych przymrozków
silvestre_stan

AMADEO

Z 230 / K 230
amadeo_kolo
 • wcześnie dojrzewająca, wysokoplenna odmiana ogólnoużytkowa
 • bardzo wysoki plon ziarna i kolb
 • przeznaczona do intensywnej uprawy kukurydzy na glebach żyznych dobrze magazynujących wodę
 • niepobity rekordzista w PDO na północy Polski, najwyższy plon ziarna w latach 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010
 • najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2005 wśród wszystkich badanych odmian
 • szybkie oddawanie wody z ziarna pozwala obniżyć koszty suszenia
 • bardzo duża przydatność do produkcji wysokojakościowej kiszonki dla najbardziej produktywnych grup zwierząt
 • najwyższy plon kolb w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2005 i 2006 oraz PDO 2007, 2008 i 2009
 • łączy wybitnie wysokie zawartości skrobi w kiszonce2 z dobrą strawnością łodyg i liści
 • bardzo elastyczna względem terminu zbioru dzięki efektowi stay green
 • mocno wydłużona optymalna faza zbioru przez spowolniony proces drewnienia rośliny
amadeo_stan

RICARDINIO

Z 230 / K 240
ricardinio_kolo
 • doskonale wykorzystuje potencjał produkcyjny gleb urodzajnych dobrze magazynujących wodę
 • rekordowo plonująca średniowczesna odmiana ziarnowa
 • najwyższe plony ziarna w grupie średniowczesnej w doświadczeniach rejestrowych COBORU w suchym 2008 roku
 • najwyżej plonująca odmiana ziarnowa spośród wszystkich badanych w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2009
 • najwyżej plonująca odmiana średniowczesna w serii doświadczeń rozpoznawczych PDO COBORU i PZPK 2009
 • 1. miejsce w 2011 i 2. miejsce w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK³ najwyższe noty w plonie ziarna w badaniach niemieckich
 • dobrze sprawdzony: wysokie plonowanie potwierdził w ostatnich czterech latach doświadczeń łanowych KWS prowadzonych w warunkach praktyki rolniczej
 • doskonała omłacalność - bardzo niski udział ziaren uszkodzonych
 • bardzo sprawne oddawanie wody z ziarna przed zbiorem i podczas suszenia przesądza o najwyższej rentowności produkcji ziarna kukurydzy
 • rośliny średniowysokie w typie stay green
 • najwyższe noty w zawartości skrobi w kiszonce w badaniach niemieckich3
 • do produkcji wysokojakościowej kiszonki dla najbardziej wydajnych grup zwierząt
ricardinio_stan

TOURAN

K 230
touran_kolo
 • tolerancyjna na chłody wiosenne, wybitnie szybki rozwój początkowy
 • duże zdolności adaptacyjne w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
 • odmiana typowo kiszonkowa do uprawy na terenie całej Polski
 • bardzo wysokie plony suchej masy i wysoki plon kolb
 • bardzo wysoka strawność całych roślin1
 • najwyższy plon kolb i jeden z najwyższych plonów ogólnych suchej masy w doświadczeniach rejestrowych i rozpoznawczych COBORU w 2007 r. oraz PDO 2009 w grupie średniowczesnej
 • najwyższy plon suchej masy kolb wśród odmian ze wszystkich grup wczesności w PDO 2010
 • bardzo wysoka zawartość skrobi w kiszonce i plon skrobi z ha
 • spowolnione oddawanie wody z ziarna ułatwia jego uszkodzenie przez sieczkarnię poprawiając jego strawność w kiszonce
touran_stan

SANTURIO

Z 240 / K 220
santurio_kolo
 • bardzo dobre oddawanie wody z ziarna również w mniej sprzyjających warunkach termicznych stanowi podstawę wysoce rentownej produkcji ziarna
 • rośliny wysokie, ze średnio wysoko osadzonymi kolbami
 • nowa średniowczesna odmiana ziarnowa
 • wysoki potencjał plonowania, wysokie miejsce pod względem plonowania w grupie średniowczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2010
santurio_stan

AGRO YOKO

K 240
agroyoko_kolo
 • Średnio wczesna kiszonka o bardzo wysokim plonie świeżej i suchej masy
 • Bardzo dobry wigor początkowy i wysoka tolerancja na chłody gwarantuje wysokie plony nawet w chłodne lata.
 • Przed zbiorem na kiszonkę ziarno bardzo powoli oddaje wodę, a roślina długo utrzymuje zielony kolor, dlatego ma szerokie okno żniwne - dodatkowe 10-14 dni na zbiór (w porównaniu do odmian tradycyjnych bez cechy wydłużonej zieloności).
 • Była zawsze najwyższą odmianą na każdym polu, ale nigdy nie wylegała.
 • Odmiana została sprawdzona w doświadczeniach łanowych KWS w Polsce i w Niemczech. Potwierdziła w nich wybitnie wysoki potencjał plonu ogólnej suchej masy całych roślin.
 • Strawność całych roślin w zakresie 72,3 do 76,1%, a zawartość skrobi w zielonce od 30,9 do 34,1% (na podstawie badań 44 prób w laboratorium KWS w Einbeck 2011-12)
 • Wysoka do bardzo wysokiej wydajność ogólnego plonu suchej masy (wg punktacji BSA*- 8)
 • Polecana do produkcji kiszonki, gdy zależy nam na wysokich plonach masy z 1 ha
 • Rośliny bardzo wysokie (wg punktacji BSA-9)
 • FAO 240 zapewnia bezpieczeństwo osiągnięcia wymaganego do zbioru na kiszonkę poziomu suchej masy całych roślin na terenie całej Polski
 • Wysoka tolerancja na Fusarium spp. – niskie ryzyko zanieczyszczenia paszy mikotoksynami
 • Rośliny są stabilne i mimo dużej wysokości nie wylegają przed zbiorem na kiszonkę
 • Odmiana tolerancyjna na Helminthosporium maydis (ważna choroba liści kukurydzy, która powoduje powstawanie suchych i podłużnych plam na liściach i przedwczesne zasychanie roślin, szczególnie groźna w latach wilgotnych i w pobliżu cieków wodnych i jezior)
agroyoko_stan

WALTERINIO KWS

NOWOŚĆ 2017
Z 260 / K 260
walterinio_kws_kolo
 • silny wigor początkowy i stay-green
 • w sprzyjających warunkach dla uprawy kukurydzy polecany na CCM lub mokre ziarno
 • innowacyjne połączenie wydajności i jakości
 • w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2014-2015 - dał najwyższy wśród wszystkich grup wczesności plon suchej masy całych roślin 20,51 t/ha i najwyższy plon kolb - 10,98 t/ha
 • plon jednostek pokarmowych bardzo duży, korzystna struktura plonu - 53,2% udziału kolb w plonie ogólnym SM
 • wskaźnik koncentracji energii powyżej średniego - 40,5%
 • idealny na kiszonkę i na biogaz - wysokie rośliny, szerokie liście
walterinio_KWS_stan

KWS 2323

NOWOŚĆ 2015
Z 270 / K 270
kws2323_kolo
 • wzniesione liście dla bardziej efektywnej asymilacji rano i wieczorem
 • bardzo stabilna łodyga - tolerancja na Fusarium spp.
 • zdrowe liście i łodygi - tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści - roślina nie zasycha przedwcześnie przed zbiorem
 • wysoka wydajność bioetanolu w produkcji z mokrego i suchego ziarna
 • nowa genetyka w typie ziarna dent
 • najwyższe plony we wszystkich doświadczeniach łanowych i hodowlanych KWS na południu Polski w roku 2013
 • szybki dry-down (oddawanie wody z ziarna przed zbiorem)
 • przydatny do uprawy na biogaz w I strefie uprawy kukurydzy
kws2323_stan

AMOROSO

Z 240 / K 250
amoroso_kolo
 • rośliny średniowysokie lub wysokie w typie stay green
 • kolby typu fix bardzo dobrze uziarnione na szczycie
 • dobra tolerancja na suszę i chłody
 • odmiana ziarnowa z pogranicza grupy średniowczesnej i średniopóźnej
 • wysokie i stabilne w latach plony ziarna
 • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i bardzo szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności 25-27%
 • ziarno w typie flint ze skomasowaną skrobią szklistą decyduje o wysokiej przydatności do przerobu młynarskiego
amoroso_stan

KADURAS

nowosc_2013
Z 250 / K 250
kaduras_kolo
 • bardzo wyrównany w łanie i plonach mieszaniec pojedynczy
 • nowa odmiana w typie ziarna dent
 • znosi okresowe braki wilgoci w glebie
 • polecana na ciepłe i żyzne stanowiska
 • wyjątkowo skutecznie oddaje wodę z ziarna przed zbiorem
 • wysokie i stabilne plony ziarna o niskiej wilgotności
 • bardzo dobra omłacalność
 • dedykowana na wczesny zbiór w centralnej i południowej Polsce
kaduras_stan

KWS 5133 ECO

Z 250 / K 250
eco_kolo
 • uniwersalna pod względem warunków uprawy i sposobu użytkowania
 • wybitnie wysokie i stabilne w latach plonowanie na ziarno i na kiszonkę
 • wytrzymuje okresowe niedobory azotu i wody
 • wyróżnia się plonowaniem zarówno w latach korzystnych oraz trudnych dla uprawy kukurydzy, również na stanowiskach problematycznych
 • najwyżej plonująca średniopóźna odmiana ziarnowa w doświadczeniach rejestrowych i rozpoznawczych w 2007 oraz jeden z najlepszych wyników w 2008 i 2009 roku
 • najwyższe noty w plonie ziarna w wynikach badań w Niemczech
 • wysoka odporność na wyleganie i dobre oddawanie wody z ziarna
 • bardzo wysokie plony ogólnej suchej masy i suchej masy kolb potwierdzone w warunkach praktyki
 • wysoka strawność całych roślin w zakresie 71,52 do 75,3% oraz NEL w zakresie 7,49 do 7,55 MJ/kg SM
eco_stan

RONALDINIO

Z 260 / K 260
ronaldinio_kolo
 • uniwersalna odmiana ogólnoużytkowa
 • wysoka zdolność adaptacji w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
 • elastyczna pod względem sposobu wykorzystania: ziarno, kiszonka, grys, biogaz
 • bardzo wysokie i stabilne w latach plony ziarna i suchej masy
 • wytrzymała i tolerancyjna na stresy
 • od trzech lat jest najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy w Europie!
 • rośliny średniowysokie lub wysokie, bardzo wyrównane kolby typu fix
 • nieduże wymagania glebowe dzięki wysokiej tolerancji na suszę
 • jedna z najwyżej i najstabilniej plonujących odmian w zmiennych pogodowo ostatnich sześciu latach
 • najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU w suchym 2006 roku2
 • ziarno szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności ok. 30%
 • optymalne połączenie parametrów ilościowych i jakościowych w użytkowaniu na kiszonkę
 • bardzo wysoki i stabilny plon skrobi w połączeniu z dobrą strawnością całej rośliny3
 • mocno wydłużona optymalna faza do zbioru: szybko gromadzi skrobię wcześnie osiągając jej wysoką zawartość
 • zbiór w późniejszym terminie pozwala na osiągnięcie podwyższonych zawartości skrobi bez spadku strawności całej rośliny
 • przydatna we wszystkich systemach żywienia zwierząt, zarówno opartych na trawach jak i kiszonce z kukurydzy jako paszy podstawowej
ronaldinio_stan

GROSSO

nowosc_2013
Z 260 / K 260
grosso_kolo
 • dobra tolerancja na helmintosporiozę liści i fuzariozę
 • średniowysoka roślina, bujnie ulistniona w typie stay green, odporna na wyleganie
 • bardzo długie kolby typu flex, najczęściej z 16 rzędami ziaren na obwodzie
 • doświadczenia ścisłe na glebach lekkich wskazują na dobrą tolerancję na suszę (patrz wyniki
 • najwyższa nota w plonie ziarna w badaniach w Niemczech
 • najwyższy plon ziarna wśród wszystkich badanych odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2010
 • najwyższa nota w plonie ogólnej suchej masy w badaniach w Niemczech
 • najwyższa nota w plonie ogólnej suchej masy w badaniach rejestracyjnych w Niemczech
 • kiszonka z bardzo wysokim udziałem ziarna
 • w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK uzyskała w 2012 plon suchej masy kolb 115,9 dt/ha i udział kolb 54,9%
grosso_stan

CASSILAS

K 260
cassilas_kolo
 • roślina wysoka, zdrowo dojrzewająca, odporna na helmintosporiozę
 • dobrze wykorzystuje potencjał gleb żyznych lub utrzymanych w wysokiej kulturze
 • nadaje się także do uprawy na wysoko nawożonych nawozami organicznymi glebach średnich i lekkich
 • bardzo wysokie plony ziarna
 • ziarno przydatne do zakiszania w rękawach ze względu na wysoką wilgotność w czasie zbioru
 • bardzo wysoko plonująca odmiana kiszonkowa z pogranicza grupy średniowczesnej i średniopóźnej
 • przeznaczona do produkcji kiszonki dla bydła i biomasy dla biogazowni
 • najwyższy plon ogólny suchej masy i suchej masy kolb wśród wszystkich odmian badanych w doświadczeniach rejestrowych w latach 2009 i 2010 oraz doświadczeniach rozpoznawczych w grupie średniowczesnej w 2010
 • najwyższy plon suchej masy w doświadczeniach PDO COBORU i PZPK w 2011
 • wysoki, często przekraczający 55% udział kolb w kiszonce
cassilas_stan

BEATUS

Z 260 / K 260
beatus_kolo
 • swój potencjał plonowania realizuje najpełniej na glebach żyznych, dobrze zaopatrzonych w składniki pokarmowe i dobrze magazynujących wodę
 • wykazuje wysoki potencjał plonowania na ziarno w dobrych warunkach termicznych
 • wysokoplenna, typowo kiszonkowa
 • łączy wybitnie wysokie plony suchej masy z wysoką strawnością rośliny
 • w latach 2005-2007 osiągała najwyższe plony ogólne suchej masy w grupie średniowczesnej w doświadczeniach COBORU
 • nr 1 w plonie ogólnym suchej masy i suchej masy kolb wśród wszystkich badanych odmian kiszonkowych w badaniach rejestrowych COBORU w roku 2005 i PDO 2007
 • bardzo wysoka, bujnie ulistniona roślina o szerokim pokroju z kolbami typu flex
 • wyróżnia się wysoką strawnością rośliny w połączeniu z ponadprzeciętną zawartością skrobi w kiszonce
beatus_stan

ATLETICO

K 280
atletico_kolo
 • dobre tempo rozwoju początkowego
 • rośliny o dużym pokroju, mało podatne na Fusarium spp.
 • dobra odporność na wyleganie
 • tolerancyjny na suszę
 • przydatny na wszystkie stanowiska pod uprawę kukurydzy
 • optymalny do produkcji biogazu
 • bardzo wysoki plon ogólnej suchej masy
 • wierne plonowanie
 • najwyższa nota w plonie suchej masy w oficjalnych wynikach w Niemczech
 • dobre właściwości w produkcji biogazu potwierdzone w badaniach i praktyce
 • w doświadczeniach łanowych KWS wyróżnił się wysokim plonem świeżej i suchej masy w Polsce centralnej i północnej
atletico_stan

AGRO VITALLO

NOWOŚĆ 2014
Z 280 / K 280
agrovitaallo_kolo
 • wszechstronne użytkowanie na biogaz, kiszonkę i ziarno
 • bardzo wysokie i imponujące rośliny (9 wg skali BSA)
 • duże, dobrze wypełnione kolby z wieloma rzędami ziarniaków
 • najwyższe plony suchej masy (9 wg skali BSA)
 • bardzo stabilne plonowanie
 • szybki rozwój początkowy
 • jedne z najwyższych wydajności biogazu z 1 ha kukurydzy energetycznej
agrovitallo_stan

KRYSALIS

NOWOŚĆ 2014
Z 290
krysalis_kolo
 • ziarno typu dent
 • rośliny średniej wysokości
 • odmiana polecana na dobre i ciepłe stanowiska na późny zbiór
 • średni stay-green
 • wysoki i regularny potencjał plonowania
 • 3. miejsce w plonie ziarna w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 r. z plonem suchego ziarna 138,5 dt/ha o wilgotności w czasie zbioru 25,3%
 • 1. miejsce w doświadczeniach ścisłych KWS na południu Polski (plon suchego ziarna 140 dt/ha o wilgotności 22,5%)
krysalis_stan

KWS 9361

nowosc_2013
Z 300 / K 300
kws9361_kolo
 • wybitnie wysoki potencjał plonowania na ziarno
 • wysoka stabilność plonowania
 • ziarno średniej wielkości
 • ziarno typu dent
 • kolby do końca wypełnione
 • ponadprzeciętna odporność na wyleganie łodygowe i korzeniowe
 • bardzo wysoka tolerancja na Fusarium spp.
 • bardzo wysoki plon suchej masy i energii
 • średnia koncentracja energii w kiszonce
 • przeciętna strawność całych roślin
kws9361_stan

Dodatkowe informacje