AMBROSINI

ambrosini_kolo
średniowczesna
ziarno, kiszonka, grys
220
220
pośredni (flint/dent)
bardzo szybki
średni do wysokiego, wysoki
długo zielona reszta rośliny
bardzo zimne, zimne, optymalne, suche, bardzo suche
ambrosini_stan
  • na ziarno lub na bogatą w skrobię, wysokoenergetyczną kiszonkę
  • łączy wysoki potencjał plonowania z dobrą tolerancją na stresy: chłody, suszę, nadmiar wody, wiatry
  • na wszystkie stanowiska przydatne pod uprawę kukurydzy, w tym na stanowiska problematyczne, zarówno nadmiernie wilgotne jak i przepuszczalne gleby lekkie
  • łączy bardzo wysoki potencjał plonowania z wczesnością dojrzewania ziarna
  • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną
  • na tle odmian o podobnej wczesności wyróżnia się odpornością na wyleganie
  • przydatny dla rejonów termicznie granicznych dla uprawy kukurydzy ziarnowej
  • długo zielona roślina o zwartym pokroju i bardzo szerokich liściach
  • bardzo szybkie gromadzenie skrobi w roślinie zapewnia jej bardzo wysoką zawartość w kiszonce już we wcześniejszych terminach zbioru
ambrosini_foto_1
ambrosini_foto_2
ambrosini_foto_3

Dodatkowe informacje