WALTERINIO KWS

walterinio_kws_kolo
średniopóźna
ziarno, kiszonka, biogaz
260
260
NOWOŚĆ 2017
pośredni (flint/dent)
szybki, bardzo szybki
wysoki, bardzo wysoki
bardzo długo zielona reszta rośliny, długo zielona reszta rośliny
bardzo zimne, zimne, optymalne, suche
walterinio_KWS_stan
  • silny wigor początkowy i stay-green
  • w sprzyjających warunkach dla uprawy kukurydzy polecany na CCM lub mokre ziarno
  • innowacyjne połączenie wydajności i jakości
  • w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2014-2015 - dał najwyższy wśród wszystkich grup wczesności plon suchej masy całych roślin 20,51 t/ha i najwyższy plon kolb - 10,98 t/ha
  • plon jednostek pokarmowych bardzo duży, korzystna struktura plonu - 53,2% udziału kolb w plonie ogólnym SM
  • wskaźnik koncentracji energii powyżej średniego - 40,5%
  • idealny na kiszonkę i na biogaz - wysokie rośliny, szerokie liście
walterinio_KWS_foto_1
walterinio_KWS_foto_2

Dodatkowe informacje