Adob Cu IDHA

Jednoskładnikowy, płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością miedzi w formie łatwo przyswajalnej dla roślin. Nawóz Adob ® Cu IDHA przeznaczony jest do zasilania upraw szczególnie narażonych na niedobór miedzi: zbóż, kukurydzy, ziemniaków, motylkowych, traw, słonecznika, buraków cukrowych.

Miedź jest składnikiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju i plonowania roślin, ponieważ bierze udział w:

 • metabolizmie związków azotowych i jest niezbędna do optymalnego pobrania azotu mineralnego (synergizm N:Cu),
 • zwiększaniu zimotrwałości,
 • zwiększaniu odporności na choroby grzybowe i bakteryjne,
 • oddychaniu roślin,
 • syntezie chlorofilu i jego stabilizacji,
 • aktywacji wielu enzymów,
 • syntezie ligniny,
 • procesie fotosyntezy.

Trudności w pobieraniu tego pierwiastka przez rośliny występują najczęściej na glebach:

 • lekkich i bardzo lekkich,
 • o odczynie obojętnym i zasadowym,
 • przesuszonych,
 • intensywnie nawożonych nawozami mineralnymi,
 • o dużej zawartości materii organicznej, np. torfowych.

Dodatkowe informacje